Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Formål

Selskabets formål er på luthersk grund at arbejde for evangeliets forkyndelse blandt Pakistans befolkning, i særlig grad blandt pathanerne. Dette formål søges virkeliggjort ved støtte til den selvstyrende Pakistans Kirke (Church of Pakistan), som en fortsættelse af det arbejde, som begyndende med Teltmissionen og Dansk Pathan Mission videreførtes af Pakistans lutherske Kirke (P.L.C). Denne støtte ydes ved 1. økonomisk bistand, 2. samarbejde, herunder udsendelse af medarbejdere, 3. i Danmark at udsende et blad, normalt 4 gange årligt om Pakistans Kirke og selskabets hjemmearbejde. Desuden udgives et større temanummer i august.

Bliv støttemedlem

Støt selskabets arbejde i Pakistan herunder. Som medlem vil man automatisk modtage nyhedsbreve og årets temanummer. Støt Pakistans Kirke