Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Jens Christensen

Støtteselskabet har sin åndelige arv i de tanker om mission og kirke, som missionens første mandlige missionær Jens Christensen gjorde sig.

Jens Christensen blev født den 24. august 1899 i Chicago af danske forældre. Hans bedsteforældre på begge sider var udvandret fra Danmark i 1800-tallet. Det ene par fra Thisted-egnen. Det andet par fra København. Begge var tilknyttet datidens vækkelsesbevægelser. I Chicago voksede Jens Christensen op i et hjem knyttet til den presbyterianske kirke.

Efter sin deltagelse i 1. Verdenskrig tog han i årene fra 1918-1921 en uddannelse som missionær og præst på New York Missionary Training School i Nyack, New York.

I 1922 blev han og hans ven T. Riley udsendt af Christian and Mission Alliance som missionær til Nordvestgrænseprovinsen i Indien.

Jens Christensen foretager et selvopgør med det kirke- og missionssyn, som han er blevet opdraget med. Han indser, at subjektet for enhver mission er Gud og kirken/missionsselskabet/missionæren er Guds middel, der ikke kan gøre andet end forkynde evangeliet og henvise til kirkens fællesskab. Han gør dermed op med den tanke, at kirken/missionsselskabet er missionens subjekt, der kan bruge hospitaler, skoler mv. som missionsmidler. Desuden gør han op med den tanke, at missionærer blot kan vandre fra sted til sted og forkynde evangeliet uden at henvise til et kristent fællesskab.

Jens Christensen fik i begyndelsen af 20’erne kontakt med det danske missionsselskab Teltmissionen, der havde et hospital i byen Mardan. Her mødte han en af missionens sygeplejersker Margrethe Rasmussen, som han den 6. januar 1926 blev gift med. Den 1. februar blev han ansat ved Teltmissionen. Historien er herefter parallel med ”Støtteselskabets historie”, da Jens Christensen blev den drivende kraft i det, der senere kom til at hedde Dansk Pathanmission.

Jens Christensen skrev i 50’erne, at en kirke altid befinder sig i den spænding, at idet evangeliet skal forkyndes, så det slår rod i det folkelige, sprænges det folkelige netop ved, at kristendommen slår rod! Samtidig understregede han, at denne sprængning ikke skal komme ved en kirkes ”angreb” udefra med en eller anden form for kultur-imperialisme, men ved Ordets kraft indefra. Kristendommen vil derfor aldrig være ”ren”, men altid være iført en folkelig klædedragt.

Dette kirke- og missionssyn var baggrunden for, at man i Nordvestgrænseprovinsen i Pakistan i 1955 oprettede den selvstændige Pakistans lutherske Kirke. Det var begyndt som en traditionel mission, der fra telte med lægegerningen som missionsmiddel havde som mål at omvende muslimerne i Afghanistan til kristendommen. Teltmissionen ændrede dog karakter, da dansk-amerikaneren Jens Christensen blev ansat i 1926. Han gjorde det klart fra begyndelsen, at målet var at oprette en selvstændig kirke og at missionsselskabet skulle overflødiggøre sig selv.

Missionsselskabet, der skiftede navn til Dansk Pathanmission, blev overflødiggjort med oprettelsen af kirken, men en åndelig og økonomisk støtte var fortsat nødvendig. Derfor blev Selskabet til støtte for Pakistans Kirke oprettet i 1962. Det bygger stadig på de tanker, som lå til grund for oprettelsen af den selvstændige menighed i Mardan, der siden 1970 har været en del af kirkeunionen ”Church of Pakistan”, - og det lille kristne mindretal i det muslimske Pakistan har stadig brug for hjælp og støtte.

Bøger af Jens Christensen:

Pathanerne, Teltmissionens Forlag, København, 1928.

Pathanske Folkeeventyr, Teltmissionen / Dansk Pathan Missions Forlag, 1932.

Trælkvindens Søn - en bog om mission, Dansk Pathan Missions Forlag, 1947.

Hvordan siges det? - Maaden, hvorpaa man forsøger at gøre evangeliet begribeligt for islamitter, Jørgen Jensen & Søns Bogtrykkeri, 1947.

Forargelsens Gud, Dansk Pathan Missions Forlag, KBH, 1956.

Islam - Muhammedanisme og muhammedanermission, Dansk Pathanmissions Forlag, 1959.

Jens Christensens bog: Konfrontation - islam og kristendom, Tidehvervs Forlag, 1989, 445 p., kan købes her: Tidehvervs Forlag.

Bliv støttemedlem

Støt selskabets arbejde i Pakistan herunder. Som medlem vil man automatisk modtage nyhedsbreve og årets temanummer. Støt Pakistans Kirke