Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik. Godkendt i bestyrelsen 6. maj 2018

Dataansvar
”Selskabet til støtte for Pakistans Kirke. Fonden af 2014” er overordnet den dataansvarlige, der sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Den daglige dataansvarlige er:
Erik Koch
Nordhaven 3,
6630 Rødding.
Tlf. +45 74 84 10 53

Behandling af persondata
Der skelnes ikke mellem medlemmer og gavegivere. Ved indbetaling af bidrag anser vi det som et samtykke til at opbevare de personoplysninger, der er blevet overgivet.

Formålet med opbevaring er persondata er udelukkende til medlemsregistrering og til brug i forbindelse med indberetning til SKAT, ved udsendelse af badet, nyhedsbreve, temanumre mv. Oplysningerne videregives også til revisor samt kulturstyrelsen i forbindelse med ansøgning til tipsmidler.

Vi overfører hverken oplysningerne til samarbejdspartnere i andre lande eller til andre organisationer.

Gavelister offentliggøres i medlemsbladet med angivelse af navn. Det er muligt for gavegiverne at fremstå på gavelisten som anonyme.

Vi opbevarer primært identifikationsoplysninger på medlemmer/gavegivere: navn, adresse, cpr.nr., tlf. og e-mail. Sekundært kan mails, der har en sagsbehandlende karakter, opbevares.

Der forsøges løbende at kontrollere og opdatere vores persondata, så de ikke er urigtige, men tjener vores formål.

Persondata om tidligere medlemmer/gavegivere slettes efter 5 år. Længden af denne opbevaring af data skyldes regnskabsloven i forhold til fradrag.

Persondata slettes generelt, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Mails, der ikke har en sagsbehandlende karakter, slettes derfor inden 6 måneder.

Sikkerhed
Persondataoplysningerne opbevares både på PC og ekstern harddisk med tofaktor-login. Det vil sige, at der er login på 1) PC’en og 2) det Excel ark, hvor oplysningerne er registrerede.


Brug af cookies
Vi anvender ikke cookies på vores hjemmeside.

Dine rettigheder
Medlemmer og gavegivere har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige data Fonden ligger inde med, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til.

Hvis Fondens oplysninger ikke er korrekte, har man ikke kun ret til at få dem rettet, men det er også i Fondens interesse, at oplysningerne er korrekte. Derfor vil Fonden altid gerne oplyses om eventuelle unøjagtigheder.

Der er jf. lovgivningen ret til at gøre indsigelse mod Fondens behandling af persondata. Dette kan gøres til den daglige dataansvarlige, ligesom der kan klages over Fondens behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.